Intake
Behalve voor de cursussen starten we altijd met een intake-gesprek waarbij we elkaar leren kennen, vragen worden besproken en mogelijkheden worden verkend. Zo krijg ik een beeld van de deelnemer en u een beeld van het te bereiken doel en de weg daar naar toe.

Onderzoek
Voordat we starten probeer ik een zo goed mogelijk beeld te krijgen waarbij ik indien nodig en na goedkeuring van de ouders contact op neem met de school. Op deze manier krijg ik een compleet beeld van het kind en kunnen school en individuele begeleiding maximaal op elkaar worden afgestemd.

Planning
Aan de hand van de onderzoeksgegevens stel ik een plan op. Hierin staat beschreven wat de beginsituatie van het kind is en wat het doel is waaraan we gaan werken binnen een bepaalde termijn. Ook staat vermeld hoe en met welke middelen de begeleiding zal plaatsvinden. Gezamenlijk spreken we data, tijd en locatie af en gaan we aan de slag.

Evaluatie
Na de training bespreken we de bevindingen en bekijken we of de doelstellingen behaald zijn. Daarnaast geef ik een terugkoppeling over de begeleiding en krijgen ouders ook de gelegenheid om hun bevindingen en de ervaringen van het kind te bespreken. De begeleiding zal worden beëindigd of er wordt een vervolgtraject besproken.